Skrót na pulpicie Windows 8 – zamknij system

Kliknij prawym klawiszem myszki na pulpit.
Z menu podręcznego wybierz: Nowy > Skrót
W pole: Wpisz lokalizację elementu wpisz:

shutdown /s /t 0

Wpisz nazwę np: Zamknij system

Zmiana ikony

Kliknij prawym klawiszem myszki w powstały skrót na pulpicie.
Z menu podręcznego wybierz: Właściwości
Kliknij na przycisk: Zmień ikonę…

26-11-2015